Sociaal Zekerheidsrecht

werkplaats huur klein sociaal-zekerheidsrecht-150x150 typewriter debiteuren klein

          Arbeidsrecht                               Huurrecht                      Sociaal Zekerheidsrecht                  Contractrecht                        Incasso’s

Wat wordt verstaan onder sociaal zekerheidsrecht?

Met sociaal zekerheids- en sociaal voorzieningenrecht worden de procedures ten aanzien van uitkeringen zoals de ZW (ziektewet)-uitkering, de WW (werkloosheidswet)-uitkering, de algemene bijstandsuitkering, de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) uitkering aangeduid. Als werkgever kunt u (derde)belanghebbende zijn in deze procedures wanneer u bijvoorbeeld eigen-risicodrager bent. Als particulier kunt u te maken krijgen met het UWV of de gemeente en/of de sociale dienst wanneer u een uitkering aanvraagt.

Zowel ondernemers als particulieren kunnen bij Van Pelt advocatuur terecht voor deskundig advies en juridische bijstand in procedures.

Artikelen

.
Ga direct naar de overzichtspagina met alle artikelen over sociaal zekerheidsrecht.