VAR-verklaring is afgeschaft

Vorig jaar was er al sprake van dat de VAR-verklaringen zouden gaan verdwijnen. Stichting ZZP Nederland heeft aangegeven dat de VAR-verklaring onvoldoende waarborgen bood tegen schijnconstructies. Daarom is het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgesteld. Dit is in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 2 februari 2016 door de Eerste Kamer.

Wat verandert er?

De VAR-verklaring wordt afgeschaft. In plaats daarvan zal de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten ter beschikking stellen. Ook kunnen (brancheorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf hun overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Als er gewerkt wordt volgens de goedgekeurde overeenkomst, hoeft er geen loonheffing betaald te worden.

Let op!

Als gewerkt wordt volgens een modelverklaring wil dit niet automatisch zeggen dat de Belastingdienst hiermee ook het ondernemerschap van de opdrachtnemer aanmerkt als winst uit onderneming. De Belastingdienst kan achteraf ook oordelen dat er sprake is van inkomen uit overige werkzaamheden. Daarnaast kan het ook zo zijn als niet precies volgens de overeenkomst gewerkt wordt dat de Belastingdienst toch achteraf tot het oordeel komt dat er loonheffing betaald moet worden.

Afschaffing van de VAR-verklaring in fasen:

  1. De periode tot 1 mei 2016 geldt als voorbereidende fase. De Belastingdienst gaat iedereen informeren en stelt voorbeeldovereenkomsten ter beschikking.
  2. Daarna begint een overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. In die periode worden er geen nieuwe VAR-verklaringen meer verstrekt. Al verstrekte VAR-verklaringen blijven geldig tot 1 mei 2017.
  3. Alleen de nieuwe wet geldt nog vanaf 1 mei 2017. Na 1 mei 2017 moet iedereen verplicht werken met de nieuwe modelovereenkomsten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw eigen overeenkomsten laten opstellen en laten nakijken, neem dan contact op met Van Pelt Advocatuur.