Demotie werknemers steeds gewoner

De NOS bericht op 7 juli 2015 dat demotie van werknemers steeds gewoner wordt. Demotie is het tegenovergestelde van een promotie. Het betekent dat een werknemer een stapje terug doet. In de meeste gevallen gaat het dan om een stapje terug zowel qua salaris als qua functie. Volgens de NOS heeft een kwart van alle organisatie demotie op de agenda van hun personeelsbeleid staan. Met name ouder werknemers wordt gevraagd om over te stappen naar een lagere, minder zware functie.

Wanneer kan je als werkgever een demotie voorstellen?

Als een werknemer niet meer goed functioneert in zijn eigen functie, zou een demotie uitkomst kunnen bieden. Het is dan wel van belang dat een werknemer voldoende kans heeft gekregen om zich eerst goed in te werken in zijn functie en dat hij de kans heeft gekregen om te werken aan alle verbeterpunten. Deze verbeterpunten moeten ook duidelijk worden vastgelegd.

Welke werknemers kan je een demotie voorstellen?

In principe mag je aan alle werknemers een demotie voorstellen. In de praktijk wordt demotie veel gebruikt voor oudere werknemers die hun AOW-gerechtigde leeftijd naderen en de laatste jaren een wat minder zware functie gaan bekleden maar ook jongere werknemers die niet goed presteren in hun functie kunnen in aanmerking komen voor demotie.

Waaraan moet een voorstel tot demotie voldoen?

Een demotie betekent voor een werknemer een stap terug. Dat kan je een werknemer niet eenzijdig opleggen want dat is een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Er moet sprake zijn van gewijzigde omstandigheden die voor een goed werkgever aanleiding vormen tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Aanvaarding van het voorstel moet ook in redelijkheid verlangd kunnen worden van de werknemer. In veel gevallen wordt een afbouw van het salaris gehanteerd zodat het voorstel eerder aanvaardbaar is voor de werknemer.

Is een werknemer verplicht om een demotie te aanvaarden?

Of een werknemer hiertoe verplicht is hangt af van de vraag of het voorstel tot demotie aan alle voorwaarden voldeed. Als een werknemer niet instemt met zijn demotie kan hij naar de rechter stappen met het verzoek om hem weer te werk te laten stellen in zijn oude functie. Door demotie goed, zorgvuldig voor te bereiden en te bespreken met de werknemer kan voorkomen worden dat er een arbeidsgeschil ontstaat.

 

Wil je demotie toepassen binnen jouw organisatie en heb je hier vragen over. Neem dan gerust contact op.