Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Inleiding

Pas vertelde een werkgever mij enthousiast dat een van de keyfunctionarissen in zijn bedrijf had toegezegd nog even door te willen blijven na zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Super natuurlijk als werknemers zo gemotiveerd en betrokken zijn bij de zaak dat ze graag nog wat langer blijven. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met werknemers die langer willen doorwerken en welke regels zijn van toepassing?

De arbeidsovereenkomst met een werknemer eindigt niet altijd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Het is goed om eerst na te gaan of de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In de wet staat namelijk niet dat dit automatisch het geval is. Soms is er echter in de CAO of in de arbeidsovereenkomst wel een afspraak gemaakt waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt. Als dat niet zo is, kan de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever op grond van artikel 7:669, lid 4 BW de arbeidsovereenkomst ook opzeggen.

Wat verandert er als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt?

Werkgevers hoeven geen werkgeverspremies voor de WW, ZW, AOW, WAO en WIA meer af de dragen voor werknemers die doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot 1 januari 2016 is het zelfs zo dat het wettelijke minimumloon niet van toepassing is op deze werknemers. Na 1 januari 2016 verandert dit en hebben ook deze AOW-gerechtigde werknemers recht op het minimumloon. Daarmee wordt voorkomen dat zij de 60-plussers van de arbeidsmarkt verstoten.

Hoe zit het eigenlijk met zieke AOW-gerechtigde werknemers?

Een van de redenen waarom werknemers tussen de 65 en 67 met pensioen mogen, is ook omdat oudere werknemers steeds meer met allerlei fysieke kwalen te kampen krijgen. Het uitval bij AOW-gerechtigde werknemers is daarom naar verwachting ook hoger dan bij jongere werknemers. Het is goed om er rekening mee te houden dat je als werkgever in 2015 nog gewoon gebonden bent aan de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken (artikel 7:629 BW) en aan alle re-integratieverplichtingen. Dit wordt pas echt vervelend voor een werkgever als blijkt dat de verzekeraar de AOW-gerechtigde werknemers niet heeft verzekerd, niet wil verzekeren of alleen tegen hele hoge premies wil verzekeren. Een zieke AOW-gerechtigde werknemer kan dus wel eens een hele dure werknemer worden.

Wijzigingen per 1 januari 2016

Naar verwachting zal op 1 januari 2016 het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking treden. De loondoorbetalingsverplichting wordt dan beperkt tot zes weken (artikel 7:629, lid 2, sub b BW), de re-integratieverplichting sterk versoepelt (artikel 7:658a, lid1 BW) en werkgevers kunnen de arbeidsovereenkomst tegen een opzegtermijn van 1 maand opzeggen (artikel 7:672 BW), ook het opzegverbod bij ziekte stopt na 6 weken. Daarmee wordt het financieel risico voor werkgevers die AOW-gerechtigde werknemers in dienst hebben of houden sterk beperkt.

Wanneer stopt de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer?

Dit is ook een goede vraag om bij stil te staan. Als je als werkgever niets afspreekt met je werknemer en de werknemer werkt door op basis van zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst namelijk niet. Als je werknemer ziek wordt en weer herstelt, kan hij gewoon weer komen werken. Om deze situatie te voorkomen, zou je als werkgever ook de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen beëindigen. Daarna zouden wel weer contracten voor bepaalde tijd aangeboden kunnen worden. Let op! De ketenregeling en aanzegverplichting zijn dan wel van toepassing.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op transitievergoeding?

In artikel 7:673, lid 7 BW staat vanaf 1 juli 2015 dat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt of niet voortgezet wordt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de transitievergoeding niet verschuldigd is. Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt of niet wordt opgevolgd door een opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd maar door de werkgever opgezegd wordt of op verzoek van de werkgever ontbonden wordt, zou het echter wel eens zou kunnen zijn dat er wel een transitievergoeding of een billijke vergoeding verschuldigd is. Dit ter compensatie van het inkomensverlies van de werknemer.

Tip!

Het zal wel even duren voor er rechtspraak komt over deze situatie. Voorlopig doen werkgevers er waarschijnlijk verstandig aan om er voor te zorgen dat arbeidsovereenkomst eindigen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en daarna enkel werken met contracten voor bepaalde tijd.