Loon inclusief transitievergoeding niet toegestaan

Wanneer een arbeidsovereenkomst na twee jaar op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook als de werkgever een andere werkgever opvolgt. Wanneer iemand via een uitzendbureau werkt, moet het uitzendbureau de transitievergoeding betalen als het dienstverband na twee jaar beëindigd wordt.

Uitzendbureau geeft loon inclusief transitievergoeding

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam zich uitgelaten over een situatie waarin een uitzendbureau een creatieve oplossing had bedacht. Het uitzendbureau wilde of kon de transitievergoeding niet in rekening brengen bij de opdrachtgever. Daarom sprak het uitzendbureau met de werknemer af dat het loon inclusief een eventuele transitievergoeding was. In het contract is een beding opgenomen waarin is vastgelegd dat het loon met terugwerkende kracht verlaagd zou worden als er toch transitievergoeding betaald moest worden. In het contract was zelfs vastgelegd dat de verlenging van het contract alleen was aangegaan.

Rechter kent toch een transitievergoeding toe

Op enig moment wordt voor de werknemer duidelijk dat het uitzendbureau niet meer met hem verder wenst te gaan. De werknemer maakt vervolgens aanspraak op een transitievergoeding. De rechter overweegt dat de werknemer hier recht op heeft. Het arbeidsrecht bevat dwingend recht. Het betalen van een transitievergoeding is dan ook een verplichting die ene werkgever in beginsel niet kan wegcontracteren. De rechter overweegt verder dat de transitievergoeding bedoelt is om de transitie naar een andere baan makkelijker te maken en om de werknemer een compensatie te geven voor het ontslag. Het financiële risico voor het betalen van de transitievergoeding is door de wetgever bewust bij de werkgever neergelegd. Slechts in hoogst uitzonderlijke situaties kan dit financiële risico overgeheveld worden naar de werknemer. In dit geval is het uitzendbureau als werkgever dan ook gewoon gehouden om de transitievergoeding te betalen.

Conclusie

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat werkgever er rekening mee moeten houden dat onderlinge afspraken niet snel ertoe leiden dat de transitievergoeding niet verplicht is. TIP: Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om in een CAO een alternatief voor de transitievergoeding vast te leggen. Uit de huidige jurisprudentie blijkt dat ook als deze leidt tot lagere uitkeringsbedragen de alternatieve regeling vaak stand houdt.

Bron: rechtspraak