Modernisering verlofregels

Wijzigingen

De overheid wil het combineren van arbeid en zorg graag makkelijker maken voor werknemers. Daarom zijn verschillende verlofregelingen die in de Wet  Arbeid en Zorg zijn opgenomen gewijzigd. Hierna zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. De meeste wijzigingen zijn al ingetreden per 1 januari 2015. De wijzigingen van artikel 5:1 en 5:9 treden pas in werking op 1 juli 2015.

Tip voor werkgevers met HR afdelingen

In veel met name wat grotere bedrijven is een personeelsreglement van toepassing. Het komt regelmatig voor dat daarin ook de wettelijke verlofregelingen zijn vastgesteld. De nieuwe wet bevat dwingend recht daarom is het nodig om de wijzigingen in de wet ook op te nemen in het personeelsreglement. Er kan natuurlijk ook voor gekozen worden om in een personeelsreglement te verwijzen naar de wettelijke regels. Daarmee voorkom je dat je bij iedere wetswijziging het personeelsreglement moet aanpassen.

Artikel 3:1  Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Vrouwen die een meerling verwachten hebben voortaan recht op zwangerschapsverlof vanaf 10 weken voor de uitgerekende datum. Het verlof gaat uiterlijk 8 weken van te voren in. Nieuw is ook dat wanneer het kind tijdens het bevallingsverlof wordt opgenomen in het ziekenhuis het bevallingsverlof verlengd wordt met de opnamedagen. De verlenging geldt over de periode vanaf  de 8e opname dag tot de laatste dag van het bevallingsverlof met een maximale periode van 10 weken. Voortaan kunnen vrouwen er ook voor kiezen om het bevallingsverlof vanaf de 6e week op te delen en over een periode van 30 weken verspreid op te nemen.

Artikel 3:1 a Overgang bevallingsverlof

Artikel 3:1a  is nieuw toegevoegd aan de wet en bepaalt dat de partner van de vrouwelijke werknemer die overlijdt tijdens het bevallingsverlof recht kan krijgen op het resterende bevallingsverlof. In dit artikel staan de exacte voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze overgang.

Artikel 3:2 Adoptieverlof

Het adoptieverlof is iets verruimd. Zo kan gedurende een iets ruime periode verlof opgenomen worden en kan het verlof meer gespreid worden.

Artikel 4:1 Calamiteiten en kortdurend zorgverlof

Onder kortdurend zorgverlof met behoud van loon valt voortaan ook het begeleiden van personen als bedoeld in artikel 5:1 naar het ziekenhuis of noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag.

Artikel 5:1 Kring van personen

De kring van personen wordt met ingang van 1 juli 2015 verbreed. Voortaan kan een werknemer ook voor kinderen en bloedverwanten in de tweede graad (opa’s, oma’s, broers en zussen of kleinkinderen) verlof opnemen. Ook personen met wie de werknemer een dusdanige sociale relatie heeft dat de werknemer redelijkerwijs zorg moet verlenen vallen voortaan onder de kring van personen.

Artikel 5:9 Langdurig zorgverlof

De regels voor het langdurig zorgverlof zonder behoud van loon worden verruimd met ingang van 1 juli 2015 valt iedereen als bedoelt in artikel 5:1 onder de personen voor wie het verlof opgenomen kan worden. Ook kan een verlof voortaan opgenomen worden wanneer een persoon ziek of hulpbehoevend is. Het verlof kan dus ook opgenomen worden als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

Vragen?

Aan het opnemen van verlof zijn wel regels verbonden zo moet het verlof vaak van te voren schriftelijk worden aangevraagd. Als werkgever kan het opnemen van verlof soms tot lastige situaties op de werkvloer leiden. Het is echter niet in alle gevallen toegestaan om verlof te weigeren. Voor vragen over verlofregelingen kunt u contact opnemen met Van Pelt Advocatuur.