Moet je eerder aanzeggen als je werknemer op vakantie is?

Deze vraag kwam aan de orde in een zaak die pas aan de kantonrechter in Rotterdam werd voorgelegd. Normaal gesproken moet je als werkgever een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aangeven of je de arbeidsovereenkomst wilt verlengen of beëindigen. Als je wilt verlengen moet je ook aangeven onder welke voorwaarden.

De casus

Meneer X werkte sinds 2012 op basis van een tijdelijk contract bij Trigion. De arbeidsovereenkomst had een looptijd tot 11 september 2015. OP 23 juli 2015 heeft Trigion een functioneringsgesprek gehouden met meneer X. Meneer X beweert dat tijdens dit gesprek geen duidelijkheid is gegeven over de verlenging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De volgende dag is meneer X op vakantie gegaan naar Kaapverdië. Een maand later op 24 augustus kwam hij terug van vakantie. Op dat moment vond hij een aanzeggingsbrief op zijn deurmat. Meneer X is van oordeel dat zijn werkgever hem eerder had moeten informeren. Nu kon hij pas na zijn vakantie namelijk op 24 augustus kennisnemen van zijn ontslag. Als zijn werkgever hem voor zijn vakantie al had geïnformeerd had hij meer tijd gehad om een nieuwe baan te zoeken.

De kantonrechter in Rotterdam vindt dat je niet eerder hoeft aan te zeggen

De kantonrechter maakt korte metten met het standpunt van meneer X. De kantonrechter geeft aan dat meneer X had moeten zorgen dat zijn post geopend werd vooral omdat het nog niet duidelijk was of zijn contract verlengd werd. Door dat niet te doen heeft meneer X naar het oordeel van de kantonrechter zelf het risico genomen dat hij pas laat geïnformeerd werd. De werkgever heeft netjes tijdig schriftelijk aangezegd en wordt daarom niet schadeplichtig.

Het is nog maar de vraag of andere rechters deze lijn gaan volgen

Of andere rechters, het Gerechtshof en de Hoge Raad het eens zullen zijn met deze afspraak is nog niet duidelijk.  Het lijkt toch wel wat tegen de bedoeling van de wet in te druisen als een werkgever juist tijdens de door hem goedgekeurde afwezigheid een aanzegging verzendt.

TIP

Als werkgever doe je er altijd verstandig aan om op tijd aan te zeggen omdat je anders een boete kunt verbeuren. In een dergelijk geval zou je er dan ook verstandig aan doen om toch voor de vakantie al een brief te versturen of eventueel om de aanzegging die verstuurd wordt tijdens de vakantie tevens per email, sms of whatsapp te versturen dit om discussie te voorkomen.

Bron: rechtspraak