Niet eens met advies rechtsbijstandverzekeraar over de ontslagvergoeding

Het kan gebeuren dat uw werkgever aangeeft dat hij afscheid van u wil nemen. Als u dan een rechtsbijstandverzekering heeft, is het prettig om contact op te nemen met deze verzekering. Zij kunnen u dan immers gratis advies geven. In de afgelopen maanden is het al vaker voorgekomen dat mensen naar mijn zijn toegekomen omdat de rechtsbijstandverzekering aangaf dat ze maar akkoord moesten gaan met het voorstel van hun werkgever om te vertrekken als ze dan een transitievergoeding kregen.

Gevolgen van ontslag

Een ontslag kan voor u grote gevolgen hebben. U heeft immers geen baan en dus geen inkomen meer. In sommige gevallen kan het ook lastig zijn om een nieuwe baan te krijgen. De transitievergoeding is een relatief kleine vergoeding. Zeker als u verwacht langer werkloos te zijn, zal deze vergoeding uw schade waarschijnlijk niet helemaal compenseren.

Krijgt een werkgever altijd toestemming voor ontslag?

Dat uw werkgever afscheid wil nemen van u wil niet zeggen dat uw werkgever ook altijd uw ontslag kan regelen zonder uw medewerking. Als werknemer heeft u een ontslagbescherming. Een werkgever moet aantonen dat er bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen zijn om afscheid te nemen of hij moet een dossier opbouwen waaruit blijkt dat er een wettelijke grondslag voor ontslag is. Als uw werkgever dit niet of onvoldoende kan aantonen, krijgt uw werkgever geen toestemming om u te ontslaan. Als een werkgever wel toestemming krijgt, kunt u nog in beroep en hoger beroep gaan.

Onzekerheid biedt mogelijkheden voor onderhandeling

Als uw werkgever geen toestemming krijgt om u te ontslaan, behoudt u uw baan en dus ook uw inkomen. Veel werkgevers zullen echter zodra ze aan u hebben meegedeeld dat ze afscheid willen nemen bij dit standpunt blijven. Ook als ze geen toestemming krijgen voor ontslag. Zodra een werkgever uitspreekt dat hij niet meer wil samenwerken met u, is het meestal ook niet meer mogelijk om toch te blijven samenwerken. Omdat er voor de werkgever vaak de nodige onzekerheid kleeft aan het vragen om toestemming voor ontslag, kunt u als werknemer deze onzekerheid gebruiken in de onderhandeling. Dat betekent dat u kunt proberen om een hogere vergoeding te krijgen dan de transitievergoeding. Het voordeel voor uw werkgever is dat hij dan zeker weet dat u vertrekt en hij op voorhand weet dat hij niet jarenlang hoeft te procederen over het ontslag.

Rechtsbijstandverzekeraars onderhandelen vaak niet

Mijn ervaring is dat verschillende rechtsbijstandverzekeraars standaard adviseren om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst als daar de transitievergoeding in opgenomen is. Vaak wordt er dan niet eens gekeken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld door middel van onderhandelingen een beter resultaat te behalen. De werkdruk bij rechtsbijstandverzekeraars is namelijk zo hoog dat ze daar vaak niet aan toekomen.

Wat kan u doen als u het niet eens bent met het advies van de rechtsbijstandverzekeraar?

Als uw rechtsbijstandverzekeraar aangeeft dat u – zonder zelfs maar te proberen om te onderhandelen- maar akkoord moet gaan met een transitievergoeding, kunt u altijd een second opinion aanvragen. Een advocaat of een andere partij kan dan aangewezen worden om te kijken of het advies van de rechtsbijstandverzekeraar klopt.

U kunt ook altijd contact opnemen met mij. Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek kan ik u een indicatie geven of ik meer mogelijkheden zie als uw rechtsbijstandverzekeraar. Als dat zo is, kan ik de zaak voor u in behandeling nemen.