Obesitas een zwaarwegende reden voor ontslag?

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht in de media voor een gezonde levensstijl. Er zijn diverse televisieprogramma’s die aandacht besteden aan obesitas en afvallen. Onderzoek heeft aangetoond dat 47 % van de mannen en 38 % van de vrouwen overgewicht hebben. Ongeveer 12 % van de mensen met overgewicht hebben ernstig overgewicht (morbide obesitas). Dit verhoogt sterk het risico op ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en de levensverwachting is daarom ook korter.

Doktersassistente wordt ontslagen wegens overgewicht

In 2011 heeft een Huisartsenpost bij de rechtbank in Breda een ontbindingsverzoek ingediend voor een van haar medewerkers, een doktersassistente leed aan morbide obesitas. De werkgever heeft aangevoerd dat de werkneemster al bijna 4 jaar ziek was, ze in de komende jaren nog diverse operaties moest ondergaan en er dus geen zicht op herstel was. De werkgever wees verder op het feit dat een goede bezetting voor haar van groot belang was en dat het aanhoudend ziek zijn en blijven haar voor problemen stelde bij het opstellen van roosters. De werkneemster voerde aan dat dit ontslag in strijd zou zijn met de Wet gelijke behandeling omdat de morbide obesitas een chronische ziekte was. De rechter gaf haar daarin weliswaar gelijk maar stelde zich op het standpunt dat dit niet betekent dat er helemaal niet ontbonden kon worden. Wel achtte de rechter terughoudendheid op zijn plaats en heeft de rechter een ontbindingsvergoeding toegekend.

Morbide obesitas bij werknemers blijft een actueel probleem

In december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een zaak voorgelegd gekregen van Karsten Kaltoft. Een Deense werknemer die circa 160 kg weegt en 1.72 meter lang is. Het BMI van Karsten is 54. Bij een BMI boven de 40 wordt gesproken over morbide obesitas.  De werkgever had wel geprobeerd om Karsten te ondersteunen in het afvallen maar dat is niet gelukt.  Op enig moment is alleen Karsten ontslagen officieel wegens een vermindering van de werklast. Tijdens de gesprekken is echter wel steeds over het overgewicht gesproken. Het Hof kreeg de vraag of Europese wetgeving discriminatie op grond van overgewicht verbiedt. Dit is niet het geval. De Deense rechter zal daarom nu op grond van het Deense recht moeten beoordelen of het ontslag terecht gegeven is.

Wat moet je als werkgever doen als je werknemer morbide obesitas heeft?

  • Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een werknemer met zijn ernstig overgewicht te confronteren en hem te begeleiden of laten coachen bij afvallen.
  • De werknemer moet hierbij een eerlijke kans geboden krijgen om af te vallen.
  • Ook moet de functie aangepast worden waar noodzakelijk om de werknemer beter te laten functioneren.
  • Daarnaast kan je er als werkgever verstandig aan doen om ook de eigen bedrijfsvoering onder de loep te nemen: heeft de kantine een groot aanbod met junkfood, wordt beweging (traplopen) onder werktijd voldoende gestimuleerd.

Conclusie

Als een werknemer morbide obesitas heeft en dit tot veel problemen leidt bij de uitvoering van de functie, kan dit aanleiding geven voor ontslag. Rechters gaan hier echter terughoudend mee om. Voordat een ontslag aan de orde kan zijn, zal je als werkgever dan ook de nodige inspanningen moeten treffen om de problemen die de morbide obesitas opleveren op te lossen.