Rechter keurt aanzegging per Whats app goed

Op 10 juni 2015 heeft de kantonrechter in Amsterdam zich uitgelaten over een zaak waarin een bedieningsmedewerkster van een restaurant in dienst was genomen voor de duur van 6 maanden. Ongeveer 2 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst melde zij zich ziek. Tijdens de ziekte hebben de werkgever en werknemer contact met elkaar onderhouden via Whats app. Via Whats app liet de werkgever ook weten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

Werkgever gelooft ‘zieke’ werknemer niet en zegt per Whats app ontslag aan

De werknemer liet bijvoorbeeld weten een infectie in haar longen te hebben. De werkgever reageerde daarop door aan te geven dat ze alle dokterspapieren wilde zien. De werkgever heeft echter geen arbo-arts ingeschakeld. Op enig moment heeft de werkgever geconstateerd dat de ‘zieke’ werknemer ’s in een kroeg gefotografeerd was. De werkgever kondigde vervolgens aan per Whats app dat hij zich niet in de maling liet nemen en dat hij de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. De werknemer heeft hierop gereageerd en aangegeven dat het voor de werkgever niet mogelijk was om haar te ontslaan.

Werknemer start een procedure

Omdat de werkgever de loondoorbetaling heeft gestaakt, is de werknemer gaan procederen. De rechter komt tot de conclusie dat het niet betalen van loon omdat de werknemer niet ziek zou zijn niet bewezen kan worden. Er is immers geen arbo-arts die dit verklaart. Ook het enkele feit dat de werknemer in de kroeg gefotografeerd is, is niet voldoende voor een ontslag. Zeker niet nu de ontslagreden niet duidelijk is meegedeeld.

De rechter vindt wel dat uit de Whats app conversatie voldoende duidelijk blijkt dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet wilde voortzetten. Aangezien de werknemer heeft gereageerd op dat bericht, heeft de werkgever naar het oordeel van de rechter voldaan aan de aanzegverplichting.

Conclusie

Je hoeft een werknemer niet perse per brief aan te zeggen, als de werknemer maar uitdrukkelijk bevestigt de aanzegging (mededeling van beëindiging) te hebben ontvangen.

Tips!

Schakel als werkgever een arbo-arts in als een werknemer zich ziek meldt. Zonder verslag van de arbo-arts is het niet verstandig om loondoorbetaling stop te zetten.

Wees je ervan bewust dat een werknemer meestal zal gaan procederen als je loondoorbetaling staakt of ontslag op staande voet aanzegt. Zorg daarom dat alles op papier zorgvuldig wordt vastgelegd.

 

Bron: rechtspraak