Tussentijds opzeggen van een contract voor bepaalde tijd en WW

 

Of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd hangt af van wat afgesproken is in de arbeidsovereenkomst. Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet specifiek is opgenomen dat deze overeenkomst tussentijds beëindigd mag worden, dan zal dit in de meeste gevallen niet mogelijk zijn.

Wat is de consequentie als een arbeidsovereenkomst niet tussentijds te beëindigen is?

Als er een probleem ontstaat, zal de arbeidsovereenkomst in beginsel blijven bestaan. Mocht u naar de rechter stappen zal deze vaak rekening houden met het feit dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk niet te beëindigen is. In een aantal uitspraken is terug te lezen dat als de rechter toch de arbeidsovereenkomst ontbindt, het salaris over de maanden tot het einde van het contract gewoon betaald moeten worden.

Voorbeeld:

Een arbeidsovereenkomst heeft de duur van twee jaar en is niet tussentijds opzegbaar. De werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. De rechter ontbindt na 1 jaar maar kent wel 12 maandsalarissen toe als ontbindingsvergoeding. 

Let op! wijziging van de WW

Per 1 januari 2016 is artikel 19 lid 4 van de WW gewijzigd. Hierin staat dat wanneer een werknemer een WW-uitkering aanvraagt na een vaststellingsovereenkomst te hebben getekend de WW-uitkering pas in gaat op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken, als er geen tussentijds opzeggingsbeding in het contract staat.

Voorbeeld

Een arbeidsovereenkomst heeft de duur van twee jaar en is niet tussentijds opzegbaar. De werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst waardoor de werknemer al na 1 jaar uit dienst is. Het recht op WW gaat niet in op de eerste werkloosheidsdag. Het contract was namelijk niet opzegbaar. Dus pas na het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst van 2 jaar krijgt de werknemer een WW-uitkering. Dit betekent dat de werknemer 12 maanden moet wachten op zijn WW-uitkering.

Conclusie

Wat een kleine wijziging lijkt te zijn in de WW kan grote gevolgen voor jou hebben. Voor zowel werkgever als werknemer is het verstandig om altijd een tussentijds opzeggingsbeding in de arbeidsovereenkomsten op te nemen. Daarmee voorkom je de situatie dat een werknemer ook bij problemen tussentijds niet meer weggaat omdat hij dit financieel gezien niet kan.