Werknemer heeft spijt van ontslag

Het gras lijkt ergens anders vaak groener. Soms komt het dan ook voor dat een werknemer ineens eruit flapt: Ik neem ontslag. Misschien ben je dan als werkgever wil heel blij dat je eindelijk van die lastige werknemer af bent. Maar is dat ook zo? Kan je die werknemer houden aan zijn ontslag? En hoe zit het als een werknemer ergens anders gaat werken en na een paar maanden weer terug wil komen, moet je die werknemer dan opnieuw aannemen?

Mag je een werknemer altijd houden aan ontslag?

Over het algemeen is het zo dat je een werknemer kan houden aan ontslag. Zeker in het geval dat de werknemer een nieuwe werkgever heeft gevonden en er bewust voor kiest om over te stappen, zal dit geen probleem opleveren. Het kan wel anders zijn als een werknemer ernstige psychische klachten heeft, huilend ontslag neemt of tijdens een ruzie schreeuwt dat hij naar huis gaat en ontslag neemt.

Waarom zou je een werknemer niet mogen houden aan ontslag?

Als een werknemer in een emotionele bui ontslag neemt, is hij misschien niet in staat om zijn wil goed te bepalen. De werknemer zegt dan weliswaar dat hij weg wil maar dat is eigenlijk meer iets wat de werknemer er in zijn frustratie uit flapt dan dat dit werkelijk overeenstemt met zijn wil.

Een alleenstaande moeder met een ernstig ziek zoontje krijgt van het kinderdagverblijf te horen dat haar zoon niet meer naar het kinderdagverblijf mag omdat hij teveel zorg nodig heeft. De alleenstaande moeder heeft geen vaste werktijden of werkdagen en kan zeven dagen per week tussen 7.00 uur en 23.00 uur worden ingeroosterd. Voor deze sterk wisselende werktijden kan zij geen kinderopvang voor haar zieke zoon regelen. Zij vraagt haar werkgever om een beëindigingsovereenkomst te sluiten. De werkgever wil dit niet. Mevrouw geeft op een gegeven moment huilend aan haar leidinggevende aan dat zij met haar rug tegen de muur staat en geen andere mogelijkheid ziet dan ontslag nemen. De werkgever accepteert dit ontslag.  Mevrouw kreeg vervolgens geen uitkering omdat ze zelf ontslag had genomen. Hierdoor had zij een groot financieel probleem.

Hoe toetst de rechtbank een ontslag genomen door de werknemer

In deze zaak heeft ook de rechtbank geoordeeld dat de werkgever als professionele partij de werknemer moet wijzen op de consequenties van zelf ontslag nemen. Ook had de werkgever de werknemer die zeer emotioneel was bedenktijd moeten geven zodat zij beter in staat was om haar wil goed te bepalen.

Moet je een werknemer weer opnieuw aannemen?

In het geval dat de werknemer terugkomt op zijn ontslag dan kan dit worden vernietigd en is de werknemer gewoon in dienst gebleven. Als de werknemer eerst zelf ervoor kiest om ergens anders gaat werken en daarna weer terug wil komen omdat het toch niet goed bevalt, zit dit anders. Een werkgever vertelde mij ooit dat hij dacht dat je de werknemer die binnen drie maanden aangaf dat hij terug wilde komen weer opnieuw in dienst mocht komen als je nog geen nieuwe werknemer had aangenomen voor zijn functie. Dit is niet het geval. Als er een functie openstaat, mag je in dit geval zelf kiezen wie je daarvoor aanneemt.

TIPS:

  • Als je twijfelt of een werknemer echt ontslag wil nemen, maak dan een kort verslag van het gesprek. Geef daarin de consequenties van het ontslag aan en geef een bedenktijd. Of stel een beëindigingsovereenkomst met een bedenktijd op.
  • Als je een werknemer binnen een half jaar terug in dienst neemt, wees er dan op bedacht dat de ketenregeling doorloopt en dat er een contract voor onbepaalde tijd kan ontstaan.