Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

.
Het kabinet wil graag dat iedereen participeert in de samenleving. Daar hoort bij dat iedereen een baan heeft. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten daarom voortaan 1,25 fte laten invullen daar arbeidsbeperkten. Doen bedrijven dit niet dan lopen zij het risico een boete van € 5.000,- per fte opgelegd te krijgen.

.

Wie zijn arbeidsbeperkt?

Onder arbeidsbeperkten worden aangemerkt:

  • mensen in de WAJONG, die niet het minimumloon kunnen verdienen,
  • mensen met een WSW-indicatie
  • mensen met een WIW-baan,
  • mensen met een ID-baan,
  • mensen die onder de Partipatiewet vallen en van wie het UWV op verzoek van de gemeente heeft vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Hoe komt u er achter of uw werknemer arbeidsbeperkt is?

U kunt bij het UWV navragen of uw werknemers of de sollicitanten die bij u op gesprek zijn geweest arbeidsbeperkt zijn.

Regelingen voor werkgevers met arbeidsbeperkte werknemers

Als u er achter komt dat een van uw werknemers arbeidsbeperkt is, is het goed om u ook te laten informeren over bijzondere regelingen. Als een werknemer arbeidsbeperkt is dan zult u als werkgever waarschijnlijk fors meer moeten investeren in de arbeidsrelatie. Daarom zal u als werkgever mogelijk recht hebben op een no-riskpolis, loondispensatie, premiekorting of een andere regeling. Het kan lonen om dit nader uit te (laten) zoeken.

Wanneer treedt deze wet in werking?

Deze wet is opgenomen in de Wet financiering sociale verzekeringen. Eind 2016 zal gekeken worden of er voldoende banen gecreëerd zijn voor arbeidsbeperkten. Als dat niet zo is, kunnen de boetes opgelegd worden aan werkgevers.

Bron: Rijksoverheid