Whats app foto grafsteen geen reden voor ontslag op staande voet

 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media. Werknemers vertellen op social media of whats app ook steeds vaker dingen die betrekking hebben op hun werk. Afspraken ontbreken vaak. Voor werkgevers en werknemers is het daarom niet altijd duidelijk waar de grenzen liggen. Dat werd in de onderstaande zaak pijnlijk duidelijk.

Wat is er gebeurd?

De heer G. werkte al 16 jaar naar behoren bij een bedrijf in schoonmaakmiddelen. Meneer G. was al langere tijd zeer ontevreden over zijn werkgever. Hij stuurde daarom al eerder een e-mail aan een collega waarin hij al zijn ongenoegens uitte. Op vrijdag 24 oktober 2014 heeft de heer G. vanuit zijn woonhuis een bericht gestuurd aan een collega waarin hij een foto van een grafsteen verstuurde met de tekst “Leidinggevende Y. voor altijd weg door de servercrash maar voor goed in ons hart”  en een foto van een lijkwagen met de tekst “Leidinggevende Y hol schon mal den Wagen”. 

Waarom heeft de werkgever de heer G. ontslagen op staande voet?

De collega van de heer G. heeft zijn baas op vrijdagavond de hoogte gesteld. Op maandagochtend is de heer G. op staande voet ontslagen. De werkgever noemde de berichten onder meer beledigend, respectloos, krenkend en/of bedreigend.

Welke gevolgen heeft het ontslag op staande voet voor de werknemer?

Als een werknemer ontslagen wordt, krijgt deze geen loon en ook geen WW-uitkering. Werknemers moeten daarom bijna altijd actie ondernemen zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De heer G. is een kort geding procedure bij de rechtbank gestart waarin hij loondoorbetaling heeft gevorderd.

Wat vond de kantonrechter van het ontslag?

De kantonrechter geeft aan dat het lange dienstverband, de staat van dienst en de leeftijd van de werknemer op zich onvoldoende gewicht in de schaal leggen om het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter vond dat de heer G. zeker de grenzen van het betamelijke heeft overschreden. Omdat de heer G. deze berichten niet aan de leidinggevende heeft gestuurd, is er volgens de rechter geen sprake van bedreiging. De leidinggevende heeft zelf geen verklaring afgegeven in de procedure. De kantonrechter kon daarom niet vaststellen of de leidinggevende zich daadwerkelijk beledigd, gekrenkt of bedreigd heeft gevoeld. De kantonrechter heeft daarom geoordeeld dat een ontslag op staande voet in deze kwestie waarschijnlijk geen stand houdt. De loonvordering van de werknemer is toegewezen.

Wat kan je als werkgever van deze uitspraak leren?

Als werkgever doe je er tegenwoordig verstandig aan om een social media code op te stellen en daarin duidelijke afspraken vast te leggen waaraan werknemers zich moeten houden. In deze code kan je ook vastleggen welke sancties je oplegt als de werknemers de code overtreden. Mocht zich dan een situatie voordoen zoals de bovenstaande, sta je als werkgever sterker.

 

Bron: rechtspraak