Wijzigingen Arbowet 2017

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil graag een aantal wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet doorvoeren. Deze wijzigingen zijn met name gericht op de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij het arbobeleid en de preventie en op de rol van de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat de wijzigingen van de Arbowet per 1 januari 2017 zullen ingaan.

 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

  • De ondernemingsrecht krijgt straks instemmingsrecht met betrekking tot de keuze voor de preventiemedewerker;
  • Werknemers krijgen het recht om zelf afspraken te maken met de bedrijfsarts voor consultatie;
  • In de overeenkomst met de bedrijfsarts moet onder meer opgenomen worden dat de bedrijfsarts de werkvloer mag bezoeken en overleg mag plegen met de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  • De inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Tips

Werkgevers doen er verstandig aan nog eens goed naar hun contract met de bedrijfsarts te kijken. Mogelijk moet dit aangepast worden om aan de gewijzigde wetgeving te voldoen. Daarnaast kan het slim zijn om ook alvast afspraken te maken over kosten van rechtstreekse consultatie van de bedrijfsarts door medewerkers. Met name in het geval dat er een geschil is over de (toegenomen) mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer of  wanneer een werkgever dreigt met een loonsanctie valt te verwachten dat werknemers zelf een consult bij de bedrijfsarts zullen inplannen.

 

Bron: wetsvoorstel