Loon inclusief transitievergoeding niet toegestaan

Wanneer een arbeidsovereenkomst na twee jaar op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook als de werkgever een andere werkgever opvolgt. Wanneer iemand via een uitzendbureau werkt, moet het uitzendbureau de transitievergoeding betalen als het dienstverband na twee

Read more

Wederindiensttredingsvoorwaarde en twee nieuwe werknemers

Meneer X was kandidaat gerechtsdeurwaarder. In die functie verdiende hij € 4.818,68 bruto per maand. Na een ontslagprocedure bij het UWV is meneer X ontslagen. In de ontslagvergunning heeft het UWV aangegeven dat de toestemming voor ontslag gegeven is onder de voorwaarde dat in de komende 26 weken

Read more

Geen ontslag op staande voet vanwege persoonlijke omstandigheden

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter onder meer kijken of: of het ontslag onverwijld gegeven is, er een grondslag is voor het ontslag op staande voet, de grondslag ook voldoende onderbouwd en aangetoond kan worden, de werknemer moest weten dat zijn gedragingen

Read more

Tussentijds opzeggen van een contract voor bepaalde tijd en WW

  Of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd hangt af van wat afgesproken is in de arbeidsovereenkomst. Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet specifiek is opgenomen dat deze overeenkomst tussentijds beëindigd mag worden, dan zal dit in de meeste gevallen niet mogelijk zijn.

Read more

VAR-verklaring is afgeschaft

Vorig jaar was er al sprake van dat de VAR-verklaringen zouden gaan verdwijnen. Stichting ZZP Nederland heeft aangegeven dat de VAR-verklaring onvoldoende waarborgen bood tegen schijnconstructies. Daarom is het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgesteld. Dit is in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 2 februari 2016

Read more
1 2 3 8