Oninbare Vordering

Een van de vervelendste dingen waar u als ondernemer tegen aan loopt is dat openstaande facturen of andere vorderingen onbetaald blijven. U stuurt een keer een briefje en na een poos probeert u nog eens of een jurist of incassobureau iets voor u kan doen, maar die geven aan dat uw vordering verjaard is.

Wat is verjaring?

Artikel 3:307 BW bepaalt dat een vordering die bestaat uit de verplichting om iets te doen of geven na 5 jaar verjaard. Als u een onbetaalde factuur heeft dan heeft uw klant de verplichting om u het overeengekomen bedrag te geven. Die verplichting blijft op zich bestaan maar na 5 jaar wordt deze verplichting een lege huls. Als u zich na 5 jaar nog beroept op verjaring en uw klant wijst er op dat uw vordering verjaard is, mag een rechter uw vordering namelijk niet meer toekennen. U mag uw klant uiteraard wel blijven aanschrijven met het verzoek om over te gaan tot betaling.

Wanneer verjaart een vordering?

Een vordering verjaard nadat deze opeisbaar is geworden. Als u een betalingstermijn heeft gesteld op uw factuur, is uw vordering opeisbaar vanaf het moment dat de betalingstermijn is overschreden. Als u dus aangegeven heeft dat er € 10.000,- betaald moet zijn op 1 januari 2015 en het bedrag staat op 2 januari 2015 niet op uw rekening dan is de vordering opeisbaar. Vanaf dat moment begint de vordering te verjaren.

Wanneer verjaart een vordering als er een maandelijkse betalingsverplichting geldt?

Soms heeft u een vordering die maandelijks of per jaar betaald moet worden zoals huur, pacht of aflossing van een geldlening dan is het goed om na te gaan of in de overeenkomst staat dat de gehele vordering ineens opeisbaar wordt als er een betalingsachterstand van bijvoorbeeld 2 termijnen zijn. Zo kan u vaststellen wanneer de vordering opeisbaar is. Stel u sluit een geldleningsovereenkomst af. U geeft € 10.000,- te leen en bepaalt dat degene die van u geleend heeft iedere maand € 1.000,- moet betalen. In leningsovereenkomst staat dat bij een betalingsachterstand van 2 maanden de gehele vordering opeisbaar is. Als degene die van u geleend heeft € 2.000,- achterstallig is met zijn betalingen en de betalingstermijn is verstreken, is het hele bedrag van € 10.000,- ineens opeisbaar. Vanaf dat moment begint de vordering dan te verjaren.

Wat kan u doen om verjaring te voorkomen?

Om verjaring te voorkomen, kunt u een brief sturen aan uw klant waarin u aangeeft dat u de verjaring van de vordering stuit en dat u uw recht op nakoming voor behoudt. Hiermee geeft u aan dat u zich het recht voorbehoud om uw gehele vordering te incasseren. Als u dit goed vastlegt, verjaart uw vordering niet en kan een rechter uw vordering ook na 5 jaar nog toekennen.

Nieuwe verjaringstermijn

Let er wel op dat vanaf het moment dat u een stuitingsbrief heeft gestuurd een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Die duurt dan in beginsel ook 5 jaar. U moet dan goed in gaten houden dat die termijn niet ongemerkt voorbijgaat.

Ontbinding en verjaring

Als u een onbetaalde factuur heeft, zult u meestal om nakoming vragen want dan krijgt u immers uw geld. Soms kan het ook zo zijn dat u liever de ontbinding van de overeenkomst inroept. Bijvoorbeeld omdat u uw spullen dan liever aan een ander verkoopt of levert. In dat geval dient u een eis in te dienen gevolgd door rechtsmaatregelen om verjaring van uw vordering te voorkomen.

Vonnis

Wat veel mensen niet weten is dat een vonnis van de rechtbank pas na 20 jaar verjaard. Als u een grote vordering heeft en u wilt niet het risico lopen dat uw vordering verjaart, dan kan het soms verstandig zijn om een vonnis te halen bij de rechtbank. Uw klant is nu misschien wel een kale kip waarvan niet geplukt kan worden maar over 10 jaar zouden die omstandigheden best wel eens gewijzigd kunnen zijn en met een positief vonnis in handen kunt u dan alsnog uw vordering incasseren.