Voorkeursbeleid

WAT IS EEN VOORKEURSBELEID?

Sollicitatieprocedure en onderscheid

In personeelsadvertenties zie je het niet vaak meer dat er bijvoorbeeld expliciet vermeld staat dat gezocht wordt naar bijvoorbeeld een vrouwelijke winkelmedewerker of een allochtone vuilnisman. Dat komt omdat het niet is toegestaan om onderscheid te maken op grond van bijvoorbeeld geslacht of ras. Dit discriminatieverbod geldt ook tijdens de sollicitatieprocedure.

Voor wie kan een voorkeursbeleid opgesteld worden?

Daarop is een uitzondering namelijk wanneer er een voorkeursbeleid is. Dit houdt in dat een bedrijf beleid heeft om groepen in een achterstandspositie voorrang te verlenen. In Nederland is een voorkeursbeleid alleen toegestaan voor: vrouwen, etnische minderheden en mensen met een handicap of chronische ziekte.

Aan welke eisen moet een voorkeursbeleid voldoen?

Een voorkeursbeleid mag alleen worden opgesteld als dit voldoet aan vier vereisten.

  • Achterstand (de aangewezen groep moet een achterstand hebben)
  • Zorgvuldigheid (de sollicitatieprocedure moet zorgvuldig worden doorlopen alleen bij gelijke geschiktheid mag de kandidaat die valt onder het voorkeursbeleid wordt aangenomen)
  • Evenredigheid (het voorkeursbeleid moet in verhouding staan tot het beoogde doel)
  • Kenbaarheid (het beleid moet bekend zijn en blijken uit de vacaturetekst). Een voorkeursbeleid dient overigens weer opgeheven te worden nadat de doelen bereikt zijn

Voorbeeld van een voorkeursbeleid

Bij KPN waren er zeer weinig vrouwen aan de top (achterstand). Al een aantal jaren wordt vanuit diverse hoeken aangegeven dat het wenselijk is om juist in de top van het bedrijfsleven meer diversiteit te creëren. Dit zou kunnen door vrouwen aan te nemen voor topfuncties (evenredigheid). Het voorkeursbeleid is kenbaar gemaakt als dan ook de sollicitatieprocedures nog zorgvuldig doorlopen worden, lijkt er geen enkel beletsel te zijn geweest voor KPN om een voorkeursbeleid te voeren voor vrouwen. De effecten van dit beleid waren helaas echter anders dan gewenst wat op zich een logische verklaring is voor het opheffen van het voorkeursbeleid. Wel blijft staan dat er vanuit Europa nog steeds kritisch gekeken wordt naar de lage vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Past een voorkeursbeleid ook bij uw bedrijf?

Voor een kleiner bedrijf zoals de boekhandel om de hoek of een bedrijf met minder dan 50 werknemers zal het al snel lastiger zijn om een achterstand aan te wijzen. Net zoals het lastig kan zijn om in dat geval de evenredigheid van een beleid te onderbouwen. Want is er nu daadwerkelijk een hele groep binnen de samenleving geholpen als u juist alleen vrouwen of allochtonen aanneemt (evenredigheid)? Heeft u een bedrijf met meer dan 50 werknemers dan zou u mogelijk wel gebruik kunnen maken van een voorkeursbeleid.

Welke consequenties kleven aan overtreding van de wet- en regelgeving?

Als u zonder geldig voorkeursbeleid toch aangeeft dat u bijvoorbeeld alleen maar vrouwen of allochtonen aanneemt, zou iemand die buiten dit voorkeursbeleid valt (bijvoorbeeld een mannelijke kandidaat) een klacht kunnen indienen bij het College voor de Rechten van de Mens of bij de rechtbank.

Wilt u hierover meer informatie, schroom dan niet om contact op te nemen.

BRON: http://nos.nl/artikel/702834-kpn-stopt-voorkeursbeleid-vrouwen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *