Category Archives: Arbeidsrecht

Werknemer heeft spijt van ontslag

Het gras lijkt ergens anders vaak groener. Soms komt het dan ook voor dat een werknemer ineens eruit flapt: Ik neem ontslag. Misschien ben je dan als werkgever wil heel blij dat je eindelijk van die lastige werknemer af bent. Maar is dat ook zo? Kan je die

Read more

Pizzabakker onterecht ontslagen?

In 2015 heeft het Gerechtshof in Amsterdam een arrest gewezen over de wederindiensttredingsvoorwaarde. Het UWV kan deze voorwaarde verbinden aan een ontslagvergunning. Deze voorwaarde houdt in dat een werkgever nadat een werknemer ontslagen is binnen een termijn (van meestal 26 weken) geen nieuwe werknemer mag aannemen voor dezelfde

Read more

Obesitas een zwaarwegende reden voor ontslag?

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht in de media voor een gezonde levensstijl. Er zijn diverse televisieprogramma’s die aandacht besteden aan obesitas en afvallen. Onderzoek heeft aangetoond dat 47 % van de mannen en 38 % van de vrouwen overgewicht hebben. Ongeveer 12 % van

Read more

Afschaffing VAR-verklaring is uitgesteld

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) aan te vragen. Deze verklaring geeft een opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijkheid over de vraag of er sprake is van een dienstverband waarbij de opdrachtgever loonbelasting moet inhouden of van een andere samenwerkingsvorm zoals winst

Read more

Niet eens met advies rechtsbijstandverzekeraar over de ontslagvergoeding

Het kan gebeuren dat uw werkgever aangeeft dat hij afscheid van u wil nemen. Als u dan een rechtsbijstandverzekering heeft, is het prettig om contact op te nemen met deze verzekering. Zij kunnen u dan immers gratis advies geven. In de afgelopen maanden is het al vaker voorgekomen

Read more

Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Als werkgever kun je te maken krijgen met werknemers die niet goed functioneren. In de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de werknemer wel wil maar niet kan (disfunctioneren) en de situatie waarin de werknemer wel kan maar niet wil (verwijtbaar handelen). Van disfunctioneren is bijvoorbeeld

Read more

Geen billijke vergoeding voor werknemer die gechanteerd wordt

Onder het nieuwe ontslagrecht (de WWZ) is het zo dat als een werkgever het initiatief neemt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst al twee jaar duurde de werknemer in bijna alle gevallen recht heeft op een transitievergoeding. Als een werkgever verwijtbaar heeft gehandeld kan een rechter

Read more

Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet toegestaan

Het nieuwe ontslagrecht heeft als doelstelling om de positie van flexwerkers (tijdelijke arbeidskrachten) te verbeteren. Een van de maatregelen die daarom deel uitmaakt van het nieuwe ontslagrecht is het uitgangspunt dat in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding opgenomen mag worden. Dit omdat juist in het geval van een

Read more
1 2 3 4 6