Category Archives: Arbeidsrecht

WWZ en pro forma ontbindingen

Als werkgever en werknemer gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, kunnen zij natuurlijk een vaststellingsovereenkomst sluiten om zo de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een alternatief is om via een pro forma procedure de rechtbank te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Read more

Misschien toch een tweede meerjarige arbeidsovereenkomst mogelijk

Op 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat de zogenaamde ketenregeling. Dit houdt in dat wanneer er meerdere contracten voor bepaalde tijd gesloten, deze een keten volgen. In artikel 7:668a BW is

Read more

Wat te doen als je werknemer fraudeert?

Het kan voorkomen dat je als ondernemer op een gegeven moment merkt dat de boekhouding of de voorraad niet meer klopt. Het kan erg lastig zijn om er de hand op te leggen, wat er precies gebeurd en waardoor de verschillen ontstaan. Bekende voorbeeld van fraude / diefstal

Read more

Mijn werkgever wil mij ontslaan

Als werknemer voel je het vaak wel aankomen als je werkgever je wil ontslaan. Het kan zijn dat je merkt dat er veel minder werk is dan eerst en dat je niet meer genoeg te doen hebt, of dat je ziet dat er veel van jouw werk naar

Read more

Rechter keurt aanzegging per Whats app goed

Op 10 juni 2015 heeft de kantonrechter in Amsterdam zich uitgelaten over een zaak waarin een bedieningsmedewerkster van een restaurant in dienst was genomen voor de duur van 6 maanden. Ongeveer 2 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst melde zij zich ziek. Tijdens de ziekte hebben de

Read more

Ik ben ontslagen, wat nu?

Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, is dat vaak heel vervelend. Veel mensen hebben dat nog nooit eerder te horen gekregen. De mededeling kan je overvallen. Je weet misschien ook helemaal niet zo goed wat je met die mededeling aan moet en wat je nu

Read more
1 2 3 4 5 6