Algemene Voorwaarden

Iedere ondernemer heeft er wel eens van gehoord. Algemene voorwaarden of kleine lettertjes. Misschien dat een andere partij ze al wel eens tegen je heeft ingeroepen. Het kan handig zijn om zelf algemene voorwaarden te gebruiken. In de algemene voorwaarden kun je een aantal basis afspraken vastleggen waarover je dan niet iedere keer apart in onderhandeling hoeft te treden.

.

Wat kun je vastleggen in algemene voorwaarden?

In principe is er contractsvrijheid in Nederland. Dit betekent dat je alles zou kunnen vastleggen. Nu zijn daarop wel een aantal uitzonderingen. Zo kent de wet bijvoorbeeld dwingendrechtelijke bepalingen over consumentenkoop, huurrecht en arbeidsrecht. Verder is in artikel 6:236 en 6:237 BW opgenomen dat algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn voor natuurlijke personen.

Voorbeelden van afspraken in algemene voorwaarden:

Betaling: betalingstermijnen, deelbetalingen en welke consequenties te laat betalen met zich meebrengt,
Garantie: wordt er garantie verstrekt zo ja wat is de duur en de omvang,
Levering: welke leveringstermijnen gelden en welke consequenties worden verbonden aan overschrijding van de leveringstermijnen?
Aansprakelijkheid: in welke gevallen ben je als ondernemer aansprakelijk en tot welk bedrag.

Wat is de meerwaarde van algemene voorwaarden?

Als je algemene voorwaarden goed toegespitst zijn op jouw bedrijf kun je, je bedrijfsrisico’s hiermee verkleinen. Zo zal een keukenbouwer in zijn algemene voorwaarden bijvoorbeeld op kunnen nemen dat klanten zelf verantwoordelijk zijn voor het juist aanleveren van de maten van de keuken en bepalen dat wanneer dit niet correct wordt doorgegeven, de keukenbouwer niet verantwoordelijk is voor een te late oplevering. Mocht je dan als keukenbouwer erachter komen dat je extra tijd nodig hebt om de keuken aan te passen omdat de doorgegeven keukenmaten niet kloppen, ben je niet aansprakelijk als je de keuken niet op tijd aanlevert. Als je dit soort afspraken vastlegt in algemene voorwaarden, hoef je niet apart met iedere klant te onderhandelen over dit soort afspraken.

Zijn algemene voorwaarden altijd van toepassing?

Nee. Let er altijd goed op dat je algemene voorwaarden tijdig overhandigt. Dat wil zeggen voor of uiterlijk tijdens de onderhandelingen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door ze op de achterkant van de offerte te drukken, of ze mee te sturen met de email met de offerte. Ook als algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, kunnen ze niet van toepassing blijken. Let verder goed op of bedrijven of particuliere klanten je algemene voorwaarden niet van de hand wijzen.

Kan je algemene voorwaarden van internet halen?

Een aantal ondernemers zijn aangesloten bij een branchevereniging. Die vereniging kan algemene voorwaarden hebben opgesteld die al haar leden mogen gebruiken. Vaak gebeurt het echter dat een ondernemer algemene voorwaarden van internet plukt en beetje knipt en plakt en ze dan voor zijn eigen bedrijf gebruikt. Het gevaar is dan wel dat de algemene voorwaarden niet goed passend zijn. Het kan daarom zinvol zijn om een keer kosten te maken om goede algemene voorwaarden voor je eigen bedrijf te laten opstellen.

Hoe voorkom je discussie over welke voorwaarden van toepassing zijn?

Je kunt algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank. Hiermee voorkom je dat er discussie ontstaat over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.