Disclaimer

werkplaats   typewriter debiteuren klein

          Arbeidsrecht                             Contractrecht                        Incasso’s

0

Op deze website van Van Pelt Advocatuur wordt algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening Van Pelt Advocatuur. Hoewel Van Pelt Advocatuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Van Pelt Advocatuur niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en volledig juist is. Te allen tijde is Van Pelt Advocatuur gerechtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen.

De op onze website verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en dient niet te worden beschouwd professioneel (juridisch) advies. Berichten die geplaatst zijn kunnen bovendien verouderd raken of achterhaald worden door meer recente rechtspraak. Van Pelt – Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie.