Huurprijswijziging bedrijfsruimte

In de afgelopen jaren ging het financieel niet goed. Veel bedrijven verkeerden financieel in zwaar weer daarom zijn huurprijzen in die periode vaak wat lager vastgesteld. Op dit moment zijn een aantal verhuurders toch weer aan het kijken of ze de huur van bedrijfsruimte weer kunnen verhogen. Voor veel ondernemers komt dit als een onaangename verrassing. Mag dit wel? En wat kunnen ze er tegen ondernemen?

Voorstel tot huurprijswijziging

In de praktijk is het vaak zo dat de verhuurder een voorstel tot huurverhoging doet . Als de algemene bepalingen van het ROZ model huurovereenkomst voor bedrijfsruimte van toepassing is, moet dit voorstel gedaan worden door middel van een aangetekende brief .  Als ondernemer doe je er verstandig aan om zelf eerst vast een inschatting te maken of het gaat om een reëel voorstel. Als er een reëel voorstel gedaan is of als er in goed overleg een voor beide partijen acceptabel voorstel op tafel komt, kan het soms verstandig zijn om dit te accepteren. Dit voorkomt namelijk verdere kosten.

Wanneer kan een voorstel tot huurprijswijziging gedaan worden?

Een wijziging van de huurprijs kan alleen maar gevorderd worden na afloop van het verstrijken van een huurovereenkomst voor bepaalde duur of vijf jaar nadat de laatste wijziging van de huurprijs of de laatste vordering tot huurprijswijziging bij de rechtbank.

Wat als het voorstel niet reëel is of veel te vroeg komt?

Soms zullen verhuurders toch tussentijds trachten de huurprijs te wijzigen. In dat geval kun je als huurder weigeren daaraan mee te werken. Aangezien bedrijfsruimte lastig op te zeggen is, kan een verhuurder op basis van alleen die weigering de huur niet beëindigen. Een andere strategie kan er uit bestaan om een goede deskundige in de arm te nemen en eventueel zelf ook een eigen onderzoek te laten doen naar de huurprijs. De uitkomst van dat onderzoek kan namelijk een goede onderhandelingspositie met zich meebrengen.

Hoe moet  een deskundige gekozen worden?

Als partijen er onderling niet uitkomen  dan horen zij gezamenlijk een  of meer deskundigen te benoemen, artikel 7:304 BW. Partijen kunnen samen een deskundige aanwijzen maar partijen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om beide een eigen deskundige uit te kiezen. De uitkomst van deze huurprijsonderzoeken kan gebruikt worden om opnieuw in onderhandeling te treden maar kan ook meegestuurd worden met een verzoek naar de rechtbank om de huurprijs nader vast te stellen.

Wat als er geen overeenstemming is over het benoemen van een deskundige?

Het gebeurt regelmatig dat partijen geen vertrouwen hebben in de deskundigen die de ander wil aanwijzen. Bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat de deskundige niet geheel onafhankelijk is. Als partijen gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, kan de rechtbank zelf een deskundige benoemen.

Hoe kijkt een rechter naar een verzoek om nadere huurprijs vaststelling?

De rechter kan zich vervolgens in een procedure uitlaten over de vaststelling van de huurprijs. Daarbij zal de rechter zich vaak baseren op het oordeel van een deskundige. De rechter zal verder kijken naar het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte in de buurt in de vijf jaar voorafgaand aan de vordering. De rechter zal de nieuwe huurprijs laten ingaan op de dag waarop het verzoek bij hem is ingediend, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.