Indeplaatsstelling huurovereenkomst bedrijfsruimten

Als je een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld: een winkel, café of kantoorruimte) huurt dan gebeurt dit vaak op basis van een huurovereenkomst voor vijf of tien jaar. Het gebeurt regelmatig dat ondernemer tijdens de looptijd van hun contract, hun bedrijf willen verkopen, sluiten of verplaatsen. In de meeste gevallen kan je de huurovereenkomst dan niet opzeggen. Het kan daarom prettig zijn als je een andere ondernemer vindt die de huurovereenkomst wil overnemen.

Wat is een indeplaatsstelling?

Het overnemen van een huurovereenkomst wordt ook wel een indeplaatstelling genoemd. Een nieuwe huurder treedt dan immers in de plaats van een oude huurder. Voor het overige wordt meestal niets veranderd aan de overeenkomst.

Artikel 7:307 BW bepaalt:
 

1. Indien overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander uitgeoefende bedrijf gewenst wordt, kan de huurder vorderen dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn plaats te stellen.

 

2. De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval, met dien verstande dat hij de vordering slechts kan toewijzen, indien de huurder of de ander die het bedrijf uitoefent, een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf en dat hij haar steeds afwijst, indien de voorgestelde huurder niet voldoende waarborgen biedt voor een volledige nakoming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Hoe kun je een indeplaatsstelling regelen?

Als er een nieuwe huurder gevonden is, kan de huidige huurder het verzoek indienen bij de verhuurder tot indeplaatsstelling. Het kan zijn dat de verhuurder wat gegevens opvraagt over de nieuwe huurder om bijvoorbeeld te beoordelen of deze de huur kan betalen. Als alle partijen kunnen instemmen met het verzoek om indeplaatsstelling, kan er een overeenkomst worden opgesteld waarin de indeplaatsstelling wordt vastgelegd. De overeenkomst wordt in drievoud gemaakt en door alle partijen getekend.

Wat als de verhuurder niet instemt met een indeplaatsstelling?

Als de verhuurder niet instemt met het verzoek om indeplaatsstelling, kan de huurder zich tot de rechter wenden. De rechter moet dan beslissen of het verzoek wordt toegekend. Dit verzoek moet worden ingediend voor de bedrijfsoverdracht. De rechter kan de vordering toewijzen als een onderneming zijn bedrijf overdraagt, de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van de huur en de nieuwe huurder voldoende waarborgen biedt. De rechter weegt daarnaast altijd alle belangen mee.

Wil jij een indeplaatsstelling regelen?

Als je een indeplaatsstelling wilt laten regelen of een overeenkomst wilt laten opstellen ben jij bij Van Pelt Advocatuur aan het goede adres. Klik hier om contact op te nemen.