Verhuur en Energielabel

De verplichting om een energielabel te overhandigen bij verkoop of verhuur bestaat al sinds 2008. Lange tijd heeft er geen sanctie gestaan op het niet voldoen aan deze verplichting. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft echter aangekondigd dat zij met ingang van 1 januari 2015 ook actief gaat sanctioneren wanneer er geen energielabel wordt overhandigd. Via een koppeling met het systeem van het Kadaster en de energielabeldatabase kan de Inspectie gemakkelijk achterhalen of eraan de verplichting is voldaan.

Sanctie wanneer energielabel ontbreekt

Bij verhuur is het voor en Inspectie vaak lastiger om te achterhalen of er aan de verplichting is voldaan . Toch geldt ook in dat geval de verplichting om een energielabel te overhandigen. De sanctie kan bestaan uit een boete die kan oplopen van € 405,00 (voor woningen) tot € 20.250,00 (voor utiliteitsgebouwen, bedrijfspanden). Voor publieke gebouwen zoals winkels, restaurants, scholen enzovoorts die groter zijn dan 500m2 geldt bovendien dat zij het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek moeten ophangen.

Conclusie

Gezien de hoogte van de mogelijke boete doen verkopers en verhuurders er sinds dit jaar dan ook verstandig aan om een energielabel aan te vragen.