Buitengerechtelijke incassokosten

Als je als ondernemer een factuur stuurt naar een klant of een klant een lening verstrekt dan verwacht je natuurlijk dat er netjes betaald wordt. In verreweg de meeste gevallen is dat gelukkig ook zo. Soms zijn er echter klanten die het niet eens zijn met de factuur of klanten die niet over voldoende middelen beschikken om de factuur te betalen. In dat geval wordt vaak een incassotraject gestart. In dat traject worden ook vaak extra kosten genaamd buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

Als ondernemer kan je, je klanten gewoon zelf een herinnering sturen als er niet betaald wordt. Als je een klant vervolgens diverse malen moet bellen, betalingsregelingen voorstelt, brieven en mails schrijft gaat er al heel wat tijd en energie steken in het incasseren van je factuur. Daarom kan je naast de zogenaamde hoofdsom (het bedrag van de factuur) ook de kosten in rekening brengen die je maakt voor het incasseren van de vordering. Dit heet de buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe hoog zijn de buitengerechtelijke incassokosten?

Ondernemers kunnen onderling in contracten zelf afspreken hoeveel buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mogen worden. In de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten die in rekening gebracht kunnen worden aan consumenten gemaximeerd.

Waar kan je de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vastleggen?

Als ondernemer kun je in de contracten die je opstelt of in je algemene voorwaarden de buitengerechtelijke incassokosten vastleggen die je in rekening brengt. Als je niets vastlegt is de wettelijke regeling van toepassing.

Hoogte wettelijke buitengerechtelijke incassokosten

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,00 15 % over de hoofdsom € 375,00 (min. €40,00
€ 5.000,00 10 % over de hoofdsom van € 2.500,- tot€ 5.000,00 € 625,00
€ 10.000,00 5 % over de hoofdsom van € 5.000,- tot€ 10.000,00 € 875,00
€ 200.000,00 1 % over de hoofdsom van € 10.000,- tot€ 200.000,00 € 2.775,00
meer dan € 200.000,00 0,5 % over de hoofdsom vanaf€ 200.000,00 € 6.775,00

Wat als de schuldenaar de buitengerechtelijke incassokosten niet betaald?

Het komt nog wel eens voor dat een schuldenaar die diverse malen is aangemaand, wel de hoofdsom maar niet de buitengerechtelijke incassokosten betaalt. Je kan dan als schuldeiser gaan procederen voor de buitengerechtelijke incassokosten. In veel gevallen is dit echter een relatief laag bedrag en hoewel het geen officieel beleid is, loop je het risico dat de rechter bepaalt dat je de proceskosten zelf moet betalen.

Wil je advies over een incassozaak of wil je een incassotraject uit handen geven, schroom dan niet om contact op te nemen.