Verjaring van vorderingen

Wanbetaler?

Een van de vervelendste dingen waar je als ondernemer tegen aan loopt is dat je klanten openstaande facturen niet betalen of andere vorderingen onbetaald blijven. Je stuurt een keer een briefje en na een poos probeer je nog eens of een jurist of incassobureau iets voor je kan doen, maar die geven aan dat jouw vordering verjaard is.

Wat is verjaring?

Artikel 3:307 BW bepaalt dat een vordering die bestaat uit de verplichting om iets te doen of geven na 5 jaar verjaard. Als je een onbetaalde factuur hebt dan heeft jouw klant de verplichting om je het overeengekomen bedrag te geven. Die verplichting blijft op zich bestaan maar na 5 jaar wordt deze verplichting een lege huls. Als je, je na 5 jaar nog beroept op verjaring en jouw klant wijst er op dat uw vordering verjaard is, mag een rechter jouw vordering namelijk niet meer toekennen. Je mag jouw klant uiteraard wel blijven aanschrijven met het verzoek om over te gaan tot betaling.

Wanneer verjaart een vordering?

Een vordering verjaart nadat deze opeisbaar is geworden. Als je een betalingstermijn hebt gesteld op je factuur, is jouw vordering opeisbaar vanaf het moment dat de betalingstermijn is overschreden. Als je dus aangegeeft heeft dat er € 10.000,- betaald moet zijn op 1 januari 2015 en het bedrag staat op 2 januari 2015 niet op uw rekening dan is de vordering opeisbaar. Vanaf dat moment begint de vordering te verjaren.

Wanneer verjaart een vordering als er een maandelijkse betalingsverplichting geldt?

Soms heb je een vordering die maandelijks of per jaar betaald moet worden zoals huur, pacht of aflossing van een geldlening dan is het goed om na te gaan of in de overeenkomst staat dat de gehele vordering ineens opeisbaar wordt als er een betalingsachterstand van bijvoorbeeld 2 termijnen zijn. Zo kan je vaststellen wanneer de vordering opeisbaar is. Stel je sluit een geldleningsovereenkomst af. Je geeft € 10.000,- te leen en bepaalt dat degene die van jouw geleend heeft iedere maand € 1.000,- moet betalen. In leningsovereenkomst staat dat bij een betalingsachterstand van 2 maanden de gehele vordering opeisbaar is. Als degene die van je geleend heeft € 2.000,- achterstallig is met zijn betalingen en de betalingstermijn is verstreken, is het hele bedrag van € 10.000,- ineens opeisbaar. Vanaf dat moment begint de vordering dan te verjaren.

Wat kan u doen om verjaring te voorkomen?

Om verjaring te voorkomen, kan je een brief sturen aan uw klant waarin je aangeeft dat je de verjaring van de vordering stuit en dat je jouw recht op nakoming voor behoudt. Hiermee geeft je aan dat je, je het recht voorbehoud om uw gehele vordering te incasseren. Als je dit goed vastlegt, verjaart uw vordering niet en kan een rechter jouw vordering ook na 5 jaar nog toekennen.

Nieuwe verjaringstermijn

Let er wel op dat vanaf het moment dat je een stuitingsbrief heeft gestuurd een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Die duurt dan in beginsel ook 5 jaar. Je moet dan goed in gaten houden dat die termijn niet ongemerkt voorbijgaat.

Ontbinding en verjaring

Als je een onbetaalde factuur hebt, zul je meestal om nakoming vragen want dan krijg je immers jouw geld. Soms kan het ook zo zijn dat je liever de ontbinding van de overeenkomst inroept. Bijvoorbeeld omdat je jouw spullen dan liever aan een ander verkoopt of levert. In dat geval dien je een eis in te dienen gevolgd door rechtsmaatregelen om verjaring van jouw vordering te voorkomen.

Vonnis

Wat veel mensen niet weten is dat een vonnis van de rechtbank pas na 20 jaar verjaart. Als je een grote vordering heeft en je wilt niet het risico lopen dat jouw vordering verjaart, dan kan het soms verstandig zijn om een vonnis te halen bij de rechtbank. Je klant is nu misschien wel een kale kip waarvan niet geplukt kan worden maar over 10 jaar zouden die omstandigheden best wel eens gewijzigd kunnen zijn en met een positief vonnis in handen kunt u dan alsnog uw vordering incasseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *