Nederlandse Orde van Advocaten

werkplaats  typewriter debiteuren klein

          Arbeidsrecht              Contractrecht                        Incasso’s

.

  1. Van Pelt Advocatuur is als eenmanskantoor aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De Nederlandse Orde van Advocaten is bereikbaar per post: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35 of email: info@advocatenorde.nl.
  2. Onder meer de volgende wet- en regelgeving is van toepassing op Van Pelt Advocatuur: de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en de Gedragsregels Advocatuur. U kunt de teksten vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Lees meer >>
  3. Van Pelt Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON. Paalbergweg 2-4  |  1105 AG Amsterdam  | Postbus 12250  |  1100 AG Amsterdam | T: +31 (0)20 430 52 64  |  F: +31 (0)20 430 58 00.  Van Pelt Advocatuur is verzekerd voor haar werkzaamheden welke zij als advocaat arbeidsrecht en een algemene praktijk tot een bedrag ten belope van € 500.000,- per aanspraak in Nederland verricht.
  4. Van Pelt Advocatuur beschikt over een interne klachtenregeling. Deze regeling is erop gericht om klachten te voorkomen en hier lering uit te trekken. De klachtenregeling wordt u op verzoek toegezonden.
  5. Mr. E.M. van Pelt, werkzaam als advocaat bij Van Pelt Advocatuur verricht nevenwerkzaamheden een overzicht van deze nevenwerkzaamheden wordt u op verzoek toegezonden evenals een overzicht van de maatregelen welke getroffen worden om belangenconflicten u op verzoek zullen worden toegezonden.
  6. Van Pelt Advocatuur heeft geen formeel samenwerkingsverband gesloten met andere dienstverleners als omschreven in artikel 5.3 van de Verordening op de Advocatuur.
  7. Van Pelt Advocatuur is gevestigd te (5044 RM) Tilburg aan het Terrahof 13. Alhoewel Van Pelt Advocatuur gevestigd is, bezoekt zij u op locatie bijvoorbeeld in de Brabantse Kempen, Bladel, Eersel, Reusel, Bergeijk, Valkenswaard, Eindhoven, Oirschot en Best. Wanneer een bezoek bij u niet uitkomt, maakt zij gebruik van een Bussiness Centre.