Rechtsgebieden

werkplaats  typewriter debiteuren klein

 —    Arbeidsrecht —        Contractrecht    —       Incasso’s   —

Van Pelt Advocatuur heeft de overtuiging dat u het beste geholpen bent met een advocaat die niet op alle rechtsgebieden actief is maar die zich toelegt op een paar specifieke rechtsgebieden zodat ervaring en kwaliteit gewaarborgd kan worden. U zou toch niet willen dat uw timmerman bij u thuis ook het loodgieterswerk zou doen? Daar is een timmerman niet voor opgeleid. Hetzelfde geldt voor een advocaat. Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen is een zekere mate van specialisatie van belang. Van Pelt Advocatuur houdt zich bezig met:

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht omvat alle geschillen tussen werkgevers en werknemers. U kunt hierbij onder meer denken aan: vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet, disfunctioneren, reorganisaties, ontbindingsverzoeken, begeleiding van werkgevers met zieke werknemers, ontslagaanvragen bij het UWV, concurrentiebedingen, opstellen van huishoudelijk reglement. Van Pelt Advocatuur heeft een ervaren advocaat arbeidsrecht in huis en staat zowel werkgevers als werknemers bij. Of het nu gaat om advies over een (dreigend) conflict, beoordeling van overeenkomsten of juridische bijstand in een procedure bij Van Pelt Advocatuur bent u aan het juiste adres. Lees meer >>

Contracten

Als ondernemer krijgt u te maken met veel verschillende contracten. Dat kunnen arbeidscontracten of huurcontracten zijn maar te denken valt ook aan een contract met een klant of een leverancier of een geldlener. Contracten zijn lang niet altijd zo gemakkelijk te lezen en ook is op voorhand lang niet voor iedereen duidelijk of alle gewenste risico’s wel goed zijn afgedekt in een overeenkomst. Klassiek is het voorbeeld dat een geldlening verstrekt wordt maar dat vergeten is om een terugbetalingsperiode of een maandelijkse rente op te nemen. Door uw contract goed te laten nakijken of door Van Pelt Advocatuur te laten opstellen kunt u voorkomen dat u in een valkuil trapt. Lees meer >>

Incassoprocedures

Welk bedrijf krijgt er niet mee te maken? Wanbetalers. Facturen die niet of slechts gedeeltelijk betaald worden. Aanmaningen die genegeerd worden terwijl uw kosten wel doorlopen. Of krijgt u misschien juist facturen terwijl u van mening bent dat de factuur onterecht is of hoger is dan overeengekomen? Bij Van Pelt Advocatuur kunt u terecht met al uw vragen over incasso’s. Van Pelt Advocatuur kan u bijstaan met juridisch advies en begeleiding vanaf de eerste aanmaning, in het kader van de schikkingsonderhandelingen en bij eventuele gerechtelijke procedures. Lees meer >>

Rechtsgebiedenregister

Elise van Pelt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
-algemene rechtspraktijk
Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.