De Amberbepalingen zijn uit de WAO geschrapt

In 2006 is de Wet Amber afgeschaft. De bepalingen in deze wet zijn vervolgens opgenomen in ondermeer de WAO en de WIA. De Amber-bepalingen uit de WAO zijn per 1 januari 2015 geschrapt. Deze bepalingen hielden kort gezegd in dat arbeidsongeschikten met een WAO uitkering in een aantal gevallen recht hadden op een verkorte wachttijd.  Na die korte wachttijd kon de arbeidsongeschikte aanspraak maken op een hogere WAO-uitkering.

Wie kan er een WAO-uitkering hebben?

WAO-uitkeringen zijn uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid  toegekend tot 1 januari 2006. Na die tijd zijn geen nieuwe WAO-uitkeringen toegekend. Ook zijn WAO-uitkeringen in principe niet omgezet in andere uitkeringen.  Mensen die pas na 2006 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt hebben een WIA-uitkering in plaats van een WAO-uitkering ontvangen.

Wat betekent de afschaffing van de Amberbepalingen voor werkgevers?

Voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een WAO-uitkering betekent dit dat zij het risico lopen dat zij voortaan geconfronteerd worden met een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Dit geldt bijvoorbeeld als een werknemer die minder dan 45 % arbeidsongeschikt was  aanvullende gezondheidsklachten krijgt waardoor hij voor een hoger percentage arbeidsongeschikt wordt, maar nog steeds minder dan 45 %.

Als een werknemer afscheid wil nemen van deze zieke werknemer na 104 weken, zou dit lastiger kunnen worden. In artikel 7:669, lid 1 BW wordt namelijk per 1 juli 2015 opgenomen dat er een herplaatsingsplicht is voor werkgevers. De werkgever moet dan aantonen dat de zieke werknemer niet herplaatst kan worden binnen het bedrijf.

Tip!

De No-Riskpolis van het UWV blijft wel van kracht. Ook voor mensen met een WAO-uitkering. Mocht je als werkgever overwegen om iemand aan te nemen, kun je hier beroep op doen als de werknemer ziek wordt. Vraag daarom aan nieuwe werknemers na 2 maanden ook altijd of zij recht hebben op een No-Riskpolis. De No-Riskpolis is in beginsel slechts vijf jaar geldig!