Tag Archives: advocaat arbeidsrecht

Zieke werknemer en het nieuwe ontslagrecht

Zieke werknemers bekleden een bijzondere positie. Er geldt een ontslagverbod waardoor ze niet zo maar ontslagen kunnen worden en er geldt een re-integratieverplichting. Voor een werkgever kosten zeker de langdurige zieke werknemers  heel wat hoofdbrekens. Het is vaak lastig om al die regels goed na te leven. Hoe

Read more

Min-maxovereenkomsten

In het arbeidsrecht kom je verschillende benamingen tegen voor contracten. Flexcontracten, min-max contracten, oproepcontracten, nul-uren contract, weekendhulp contract enzovoorts. Het is wel belangrijk om er op te letten dat niet de naam van het contract belangrijk is maar de inhoud. De wet zelf kent veel van de namen

Read more

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? In Nederland wordt een arbeidsovereenkomst vaak beëindigd door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en werknemer samen afspraken maken over de manier waarop en onder welke voorwaarden de beëindiging van een arbeidsovereenkomst plaatsvindt. Wat zijn de voordelen voor

Read more

Loonoffer

V&D als werkgever eist loonoffer van haar werknemers In de afgelopen weken is het volop in de media geweest. V&D eist een loonoffer van haar werknemers. V&D heeft haar personeel  meegedeeld dat vanaf 1 februari 2015 een geleidelijke salarisvermindering geldt, de seniorendagen bevroren worden, er 1 vakantiedag minder

Read more

Wat is een voorkeursbeleid

Sollicitatieprocedure en onderscheid In personeelsadvertenties zie je bijna nooit dat er vermeld staat dat gezocht wordt naar bijvoorbeeld een vrouwelijke winkelmedewerker of een allochtone vuilnisman. Dat komt omdat het niet is toegestaan om onderscheid te maken op grond van bijvoorbeeld geslacht of ras. Dit discriminatieverbod geldt ook tijdens de

Read more