Tag Archives: advocaat

Huurprijsindexatie met terugwerkende kracht

Wat is huurindexering? In de model huurovereenkomsten van de ROZ staat een mogelijkheid tot huurprijsindexatie opgenomen. Dit betekent dat de huur jaarlijks aangepast kan worden aan het prijspeil van het levensonderhoud. De indexatie is dus een soort inflatiecorrectie. De dwingend rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op een

Read more

Vaststellingsovereenkomst om af te wijken van dwingend recht?

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Dit is een overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen. Vaststellingsovereenkomsten worden vaak gebruikt voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Als partijen een geschil hebben bijvoorbeeld kan een vaststellingsovereenkomst  gebruikt worden om aanvullende afspraken vast te leggen. Vaststellingsovereenkomst om af te wijken van dwingend recht? De

Read more

Tegemoetkoming van de re-integratiekosten door het UWV

Van werkgevers worden steeds meer inspanningen in het kader van re-integratie verlangd. Die verplichting kan je niet naast je neerleggen. In 2014 is namelijk in bijna 40 % van alle gevallen waar de werknemer ziek uit dienst ging een loonsanctie opgelegd door het UWV omdat de werkgever onvoldoende

Read more