Tag Archives: huurprijs

Huurprijsindexatie met terugwerkende kracht

Wat is huurindexering? In de model huurovereenkomsten van de ROZ staat een mogelijkheid tot huurprijsindexatie opgenomen. Dit betekent dat de huur jaarlijks aangepast kan worden aan het prijspeil van het levensonderhoud. De indexatie is dus een soort inflatiecorrectie. De dwingend rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op een

Read more