Tag Archives: nieuwe ontslagrecht

Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet toegestaan

Het nieuwe ontslagrecht heeft als doelstelling om de positie van flexwerkers (tijdelijke arbeidskrachten) te verbeteren. Een van de maatregelen die daarom deel uitmaakt van het nieuwe ontslagrecht is het uitgangspunt dat in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding opgenomen mag worden. Dit omdat juist in het geval van een

Read more

Misschien toch een tweede meerjarige arbeidsovereenkomst mogelijk

Op 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat de zogenaamde ketenregeling. Dit houdt in dat wanneer er meerdere contracten voor bepaalde tijd gesloten, deze een keten volgen. In artikel 7:668a BW is

Read more

Nieuwe ontslagrecht

Inleiding Veel mensen hebben het er al over ‘het nieuwe ontslagrecht’ of de Wet Werk en Zekerheid treedt in werking. Maar wat betekent dat eigenlijk voor jouw onderneming? Waar moet je rekening mee houden? Wat verandert er? Het blijkt dat veel werkgevers de antwoorden op deze vragen niet

Read more