Tag Archives: ontslag op staande voet

Geen ontslag op staande voet vanwege persoonlijke omstandigheden

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter onder meer kijken of: of het ontslag onverwijld gegeven is, er een grondslag is voor het ontslag op staande voet, de grondslag ook voldoende onderbouwd en aangetoond kan worden, de werknemer moest weten dat zijn gedragingen

Read more

Whats app foto grafsteen geen reden voor ontslag op staande voet

  Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media. Werknemers vertellen op social media of whats app ook steeds vaker dingen die betrekking hebben op hun werk. Afspraken ontbreken vaak. Voor werkgevers en werknemers is het daarom niet altijd duidelijk waar de grenzen liggen. Dat werd in

Read more

Ontslag op staande voet

Als werkgever kun je een werknemer op staande voet ontslaan als hiervoor een dringende reden is. Aangezien dit middel verstrekkende gevolgen heeft voor de werknemer, die krijgt namelijk in beginsel geen uitkering, moet er terughoudend worden omgegaan met dit middel. In de praktijk wordt ontslag op staande voet bijvoorbeeld

Read more