Tag Archives: ontslag

Geen ontslag op staande voet vanwege persoonlijke omstandigheden

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter onder meer kijken of: of het ontslag onverwijld gegeven is, er een grondslag is voor het ontslag op staande voet, de grondslag ook voldoende onderbouwd en aangetoond kan worden, de werknemer moest weten dat zijn gedragingen

Read more

Werknemer heeft spijt van ontslag

Het gras lijkt ergens anders vaak groener. Soms komt het dan ook voor dat een werknemer ineens eruit flapt: Ik neem ontslag. Misschien ben je dan als werkgever wil heel blij dat je eindelijk van die lastige werknemer af bent. Maar is dat ook zo? Kan je die

Read more

WWZ en pro forma ontbindingen

Als werkgever en werknemer gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, kunnen zij natuurlijk een vaststellingsovereenkomst sluiten om zo de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een alternatief is om via een pro forma procedure de rechtbank te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Read more

Wat te doen als je werknemer fraudeert?

Het kan voorkomen dat je als ondernemer op een gegeven moment merkt dat de boekhouding of de voorraad niet meer klopt. Het kan erg lastig zijn om er de hand op te leggen, wat er precies gebeurd en waardoor de verschillen ontstaan. Bekende voorbeeld van fraude / diefstal

Read more

Ik ben ontslagen, wat nu?

Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, is dat vaak heel vervelend. Veel mensen hebben dat nog nooit eerder te horen gekregen. De mededeling kan je overvallen. Je weet misschien ook helemaal niet zo goed wat je met die mededeling aan moet en wat je nu

Read more

Whats app foto grafsteen geen reden voor ontslag op staande voet

  Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media. Werknemers vertellen op social media of whats app ook steeds vaker dingen die betrekking hebben op hun werk. Afspraken ontbreken vaak. Voor werkgevers en werknemers is het daarom niet altijd duidelijk waar de grenzen liggen. Dat werd in

Read more

Ontslagaanvraagprocedure UWV

Door de invoering van het  nieuwe ontslagrecht vinden er behoorlijk wat veranderingen plaats. Ook de ontslagaanvraagprocedure bij het UWV wijzigt. Een deel van deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Regeling UWV ontslagprocedure. Hierna wordt kort uiteengezet hoe de ontslagaanvraagprocedure er vanaf 1 juli 2015 uitziet. . Ontslagaanvraag bij

Read more

Ontslagbrief maken

  Wil je als werkgever iemand ontslaan dan is het verstandig om een ontslagbrief te maken. Door de opzegging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, kun je onduidelijkheden voorkomen en altijd aantonen dat je de arbeidsovereenkomst hebt opgezegd. Dit kan belangrijk zijn omdat je daarmee ook kunt

Read more
1 2