Tag Archives: persoonlijke omstandigheden

Geen ontslag op staande voet vanwege persoonlijke omstandigheden

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, zal de rechter onder meer kijken of: of het ontslag onverwijld gegeven is, er een grondslag is voor het ontslag op staande voet, de grondslag ook voldoende onderbouwd en aangetoond kan worden, de werknemer moest weten dat zijn gedragingen

Read more