Tag Archives: salaris

Aanpak Schijnconstructies

Op 1 juli 2015 zal vermoedelijk de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. Deze wet  moet er voor zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie plaats vindt doordat buitenlandse werknemers onderbetaald of zelfs uitgebuit worden.  De media heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan schijnconstructies in met name

Read more

Transitievergoeding

Onderdeel van het ‘nieuwe ontslagrecht’ is dat de transitievergoeding wordt geïntroduceerd met ingang van 1 juli 2015.  Deze vergoeding zou de inkomensdaling tijdens de periode van overgang van werk naar werk moeten compenseren voor een werknemer, zodat de overgang van werk naar ander werk gemakkelijker wordt. De transitievergoeding komt

Read more

Loonoffer

V&D als werkgever eist loonoffer van haar werknemers In de afgelopen weken is het volop in de media geweest. V&D eist een loonoffer van haar werknemers. V&D heeft haar personeel  meegedeeld dat vanaf 1 februari 2015 een geleidelijke salarisvermindering geldt, de seniorendagen bevroren worden, er 1 vakantiedag minder

Read more