Tag Archives: transitievergoeding

Loon inclusief transitievergoeding niet toegestaan

Wanneer een arbeidsovereenkomst na twee jaar op initiatief van de werkgever eindigt, is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dat geldt ook als de werkgever een andere werkgever opvolgt. Wanneer iemand via een uitzendbureau werkt, moet het uitzendbureau de transitievergoeding betalen als het dienstverband na twee

Read more

Niet eens met advies rechtsbijstandverzekeraar over de ontslagvergoeding

Het kan gebeuren dat uw werkgever aangeeft dat hij afscheid van u wil nemen. Als u dan een rechtsbijstandverzekering heeft, is het prettig om contact op te nemen met deze verzekering. Zij kunnen u dan immers gratis advies geven. In de afgelopen maanden is het al vaker voorgekomen

Read more

Geen billijke vergoeding voor werknemer die gechanteerd wordt

Onder het nieuwe ontslagrecht (de WWZ) is het zo dat als een werkgever het initiatief neemt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst al twee jaar duurde de werknemer in bijna alle gevallen recht heeft op een transitievergoeding. Als een werkgever verwijtbaar heeft gehandeld kan een rechter

Read more

Transitievergoeding

Onderdeel van het ‘nieuwe ontslagrecht’ is dat de transitievergoeding wordt geïntroduceerd met ingang van 1 juli 2015.  Deze vergoeding zou de inkomensdaling tijdens de periode van overgang van werk naar werk moeten compenseren voor een werknemer, zodat de overgang van werk naar ander werk gemakkelijker wordt. De transitievergoeding komt

Read more