Tag Archives: VAR-verklaring

VAR-verklaring is afgeschaft

Vorig jaar was er al sprake van dat de VAR-verklaringen zouden gaan verdwijnen. Stichting ZZP Nederland heeft aangegeven dat de VAR-verklaring onvoldoende waarborgen bood tegen schijnconstructies. Daarom is het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgesteld. Dit is in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 2 februari 2016

Read more

Afschaffing VAR-verklaring is uitgesteld

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) aan te vragen. Deze verklaring geeft een opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijkheid over de vraag of er sprake is van een dienstverband waarbij de opdrachtgever loonbelasting moet inhouden of van een andere samenwerkingsvorm zoals winst

Read more