Tag Archives: verhuurder

Indeplaatsstelling huurovereenkomst bedrijfsruimten

Als je een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld: een winkel, café of kantoorruimte) huurt dan gebeurt dit vaak op basis van een huurovereenkomst voor vijf of tien jaar. Het gebeurt regelmatig dat ondernemer tijdens de looptijd van hun contract, hun bedrijf willen verkopen, sluiten of verplaatsen. In de meeste gevallen kan

Read more

Kosten slijtage bedrijfsruimte voor rekening van verhuurder?

Feiten DEM huurde van woningcorporatie X een kantoorpand in Haarlem. X heeft het kantoorpand verkocht aan Nieuwburen. X heeft op dat moment de onderhoudscontracten voor het kantoorpand opgezegd. Vervolgens is een lange discussie tijdens DEM en Nieuwburen ontstaan over de onderhoudsverplichting. Juridisch kader De wet bepaalt dat kleine

Read more

Huurprijsindexatie met terugwerkende kracht

Wat is huurindexering? In de model huurovereenkomsten van de ROZ staat een mogelijkheid tot huurprijsindexatie opgenomen. Dit betekent dat de huur jaarlijks aangepast kan worden aan het prijspeil van het levensonderhoud. De indexatie is dus een soort inflatiecorrectie. De dwingend rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op een

Read more