Tag Archives: verlof

Modernisering verlofregels

Wijzigingen De overheid wil het combineren van arbeid en zorg graag makkelijker maken voor werknemers. Daarom zijn verschillende verlofregelingen die in de Wet  Arbeid en Zorg zijn opgenomen gewijzigd. Hierna zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. De meeste wijzigingen zijn al ingetreden per 1 januari 2015.

Read more