Tag Archives: voorkeursbeleid

Wat is een voorkeursbeleid

Sollicitatieprocedure en onderscheid In personeelsadvertenties zie je bijna nooit dat er vermeld staat dat gezocht wordt naar bijvoorbeeld een vrouwelijke winkelmedewerker of een allochtone vuilnisman. Dat komt omdat het niet is toegestaan om onderscheid te maken op grond van bijvoorbeeld geslacht of ras. Dit discriminatieverbod geldt ook tijdens de

Read more