Tag Archives: werkgever

Transitievergoeding

Onderdeel van het ‘nieuwe ontslagrecht’ is dat de transitievergoeding wordt geïntroduceerd met ingang van 1 juli 2015.  Deze vergoeding zou de inkomensdaling tijdens de periode van overgang van werk naar werk moeten compenseren voor een werknemer, zodat de overgang van werk naar ander werk gemakkelijker wordt. De transitievergoeding komt

Read more

Ontslag op staande voet

Als werkgever kun je een werknemer op staande voet ontslaan als hiervoor een dringende reden is. Aangezien dit middel verstrekkende gevolgen heeft voor de werknemer, die krijgt namelijk in beginsel geen uitkering, moet er terughoudend worden omgegaan met dit middel. In de praktijk wordt ontslag op staande voet bijvoorbeeld

Read more

Vaststellingsovereenkomst om af te wijken van dwingend recht?

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Dit is een overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen. Vaststellingsovereenkomsten worden vaak gebruikt voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Als partijen een geschil hebben bijvoorbeeld kan een vaststellingsovereenkomst  gebruikt worden om aanvullende afspraken vast te leggen. Vaststellingsovereenkomst om af te wijken van dwingend recht? De

Read more

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? In Nederland wordt een arbeidsovereenkomst vaak beëindigd door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en werknemer samen afspraken maken over de manier waarop en onder welke voorwaarden de beëindiging van een arbeidsovereenkomst plaatsvindt. Wat zijn de voordelen voor

Read more

Modernisering verlofregels

Wijzigingen De overheid wil het combineren van arbeid en zorg graag makkelijker maken voor werknemers. Daarom zijn verschillende verlofregelingen die in de Wet  Arbeid en Zorg zijn opgenomen gewijzigd. Hierna zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. De meeste wijzigingen zijn al ingetreden per 1 januari 2015.

Read more

Tegemoetkoming van de re-integratiekosten door het UWV

Van werkgevers worden steeds meer inspanningen in het kader van re-integratie verlangd. Die verplichting kan je niet naast je neerleggen. In 2014 is namelijk in bijna 40 % van alle gevallen waar de werknemer ziek uit dienst ging een loonsanctie opgelegd door het UWV omdat de werkgever onvoldoende

Read more

Loonoffer

V&D als werkgever eist loonoffer van haar werknemers In de afgelopen weken is het volop in de media geweest. V&D eist een loonoffer van haar werknemers. V&D heeft haar personeel  meegedeeld dat vanaf 1 februari 2015 een geleidelijke salarisvermindering geldt, de seniorendagen bevroren worden, er 1 vakantiedag minder

Read more
1 2 3