Tag Archives: WWZ

Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet toegestaan

Het nieuwe ontslagrecht heeft als doelstelling om de positie van flexwerkers (tijdelijke arbeidskrachten) te verbeteren. Een van de maatregelen die daarom deel uitmaakt van het nieuwe ontslagrecht is het uitgangspunt dat in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding opgenomen mag worden. Dit omdat juist in het geval van een

Read more

WWZ en pro forma ontbindingen

Als werkgever en werknemer gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk is, kunnen zij natuurlijk een vaststellingsovereenkomst sluiten om zo de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een alternatief is om via een pro forma procedure de rechtbank te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Read more

Misschien toch een tweede meerjarige arbeidsovereenkomst mogelijk

Op 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat de zogenaamde ketenregeling. Dit houdt in dat wanneer er meerdere contracten voor bepaalde tijd gesloten, deze een keten volgen. In artikel 7:668a BW is

Read more