Tag Archives: zieke werknemer

Zieke werknemers uit dienst

Als werkgever kun je ermee te maken krijgen dat een zieke werknemer uit dienst treedt na een contract voor bepaalde tijd, of dat je een werknemer wil ontslaan omdat deze zeer vaak of al heel lang ziek is. Misschien heb je al eens gehoord van het opslagverbod tijdens

Read more

Rechter keurt aanzegging per Whats app goed

Op 10 juni 2015 heeft de kantonrechter in Amsterdam zich uitgelaten over een zaak waarin een bedieningsmedewerkster van een restaurant in dienst was genomen voor de duur van 6 maanden. Ongeveer 2 maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst melde zij zich ziek. Tijdens de ziekte hebben de

Read more

Zieke werknemer en het nieuwe ontslagrecht

Zieke werknemers bekleden een bijzondere positie. Er geldt een ontslagverbod waardoor ze niet zo maar ontslagen kunnen worden en er geldt een re-integratieverplichting. Voor een werkgever kosten zeker de langdurige zieke werknemers  heel wat hoofdbrekens. Het is vaak lastig om al die regels goed na te leven. Hoe

Read more